Jakich dokumentów będę potrzebować, aby wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny?

Aby wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny, będziesz potrzebować: dowodu osobistego bądź paszportu, ważnego w dniu identyfikacji.


Więcej na temat wytycznych, jakie należy spełnić, znajdziesz w artykule → Jakie wymagania muszę spełnić, aby wyrobić podpis kwalifikowany?