Mohu přidat osoby pro roli k náhledu?

Ano. Pro přidání osob/y pro roli k náhledu musíte během přidávání příjemců, v sekci „Jaká je role příjemce?“, označit „K náhledu“.

nahledu

Příjemce dokumentu bude mít tím pádem možnost tento dokument prohlížet, ale nebude moct změnit v něm údaje. 

Zapamatujte si! Po vytvoření posledního podpisu obdrží také uživatel v roli „K náhledu“ exemplář stranami podepsaného dokumentu.