Prodlužuje se předplatné účtu PRO automaticky?

Předplatné účtu PRO se neprodlužuje automaticky. Pokud chcete v předplatném pokračovat, kontaktujte náš zákaznický servis na adrese support@autenti.com, nebo za účelem kontaktu s konzultantem použijte chat na webové stránce.