Způsobuje vyřazení dokumentu obnovení použitého limitu?

Ne. Vyřazení dokumentu nezpůsobuje obnovení přiděleného limitu.