Co to jest Autenti Classic i do czego służy?

Autenti Classic to funkcjonalność Autenti, która umożliwia podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli chcesz uruchomić Autenti Classic, kliknij w ikonę zaznaczoną poniżej.

acKorzystając z Autenti Classic podpiszesz wiele rodzajów dokumentów - biznesowe, prywatne lub te wymagane przez administrację publiczną, jak sprawozdania finansowe, JPK, JEDZ,  i inne.

screenshot-classicsign.autenti.com-2021.03.26-14_13_35W Autenti Classic kolejność nie ma znaczenia - możesz być pierwszym lub ostatnim podpisującym. Narzędzie pozwala na złożenie podpisów na najczęściej używanych formatach plików - podpis złożysz w formacie XAdES lub PAdES.

Możesz wykorzystać certyfikaty kwalifikowane InfoCert, SimplySign, mSzafir do podpisania plików PDF. Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XADES umożliwiają certyfikaty InfoCert oraz SimplySign.

Podczas składania podpisu kwalifikowanego w pliku PDF możesz wybrać miejsce wizualizacji podpisu. Wystarczy, że wybierzesz stronę dokumentu, na której wizualizacja ma być widoczna, a metodą przeciągnij i upuść, umieścisz ją w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.

W narzędziu Autenti Classic podpiszesz również dokument, który już zawiera w sobie podpisy złożone poza platformą.