Co to jest Autenti Classic i do czego służy?

Autenti Classic to funkcjonalność Autenti, która umożliwia podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli chcesz uruchomić Autenti Classic, kliknij w ikonę zaznaczoną poniżej.

acKorzystając z Autenti Classic podpiszesz wiele rodzajów dokumentów - biznesowe, prywatne lub te wymagane przez administrację publiczną, jak sprawozdania finansowe, JPK, JEDZ,  i inne.

screenshot-classicsign.autenti.com-2021.03.26-14_13_35W Autenti Classic kolejność nie ma znaczenia - możesz być pierwszym lub ostatnim podpisującym. Narzędzie pozwala na złożenie podpisów na najczęściej używanych formatach plików - podpis złożysz w formacie XAdES lub PAdES.

Możesz wykorzystać certyfikaty kwalifikowane InfoCert, SimplySign, mSzafir do podpisania plików w formacie PAdES.

Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES umożliwiają certyfikaty InfoCert oraz SimplySign.


Podczas składania podpisu kwalifikowanego w pliku PDF możesz wybrać miejsce wizualizacji podpisu. Wystarczy, że wybierzesz stronę dokumentu, na której wizualizacja ma być widoczna, a metodą przeciągnij i upuść, umieścisz ją w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.

W narzędziu Autenti Classic podpiszesz również dokument, który już zawiera w sobie podpisy złożone również poza platformą Autenti.

Jakie rodzaje plików mogę dodać do Autenti Classic?


Do Autenti Classic możesz przesłać plik o rozszerzeniu: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt,.docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, .XAdES, .PAdES, .CAdES, .ASIC, .XMLenc, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2.

 
Jeśli prześlesz plik PDF, możesz go podpisać:
- w formacie PAdES (wtedy efektem będzie plik PDF z Twoim podpisem elektronicznym)
lub
- w formacie XAdES (wtedy efektem będzie plik XML z Twoim podpisem elektronicznym) (nie dotyczy certyfikatu mSzafir).

Pamiętaj! Pliki inne niż PDF możesz podpisać jedynie w formacie XAdES.

Jaki jest dopuszczalny rozmiar plików w Autenti Classic?

Maksymalny rozmiar pliku w narzędziu Autenti Classic to 20MB.

Dlaczego nie mogę dodać pliku w Autenti Classic?

Jeżeli nie możesz dodać pliku w Autenti Classic, najprawdopodobniej plik przekracza dopuszczalny rozmiar 20MB, bądź nie jest w wymaganym formacie. 

Wciąż masz problem z dodaniem pliku? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem: support@autenti.com lub użyj chatu na stronie www, aby połączyć się z konsultantem.

Czy dokument podpisany przez Autenti Classic jest przechowywany na platformie?

Nie. Dokument podpisany przez to narzędzie nie jest przechowywany na platformie Autenti. Pamiętaj, aby po złożeniu podpisu pobrać go i zapisać na swoim dysku.