Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to rodzaj podpisu elektronicznego, o takiej samej mocy prawnej, jak podpis własnoręczny.

Żeby kwalifikowany podpis elektroniczny był ważny, musi zostać poświadczony za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Taki certyfikat umożliwia zweryfikowanie osoby, która składa podpis na dokumencie. 

Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego opartego o ważny kwalifikowany certyfikat, ma takie same skutki prawne, jak podpisanie dokumentu w sposób odręczny.

Warto również podkreślić, że złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, a następnie poświadczenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tak samo wiążące, jak złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

screenshot-wp.autenti.com-2021.03.29-09_20_13

Do czego użyjesz kwalifikowanych podpisów elektronicznych?

Możesz je wykorzystywać do kontaktów z urzędami i administracją. Wybrane certyfikaty pozwalają na podpisywanie m.in:

 • deklaracji ZUS,
 • plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny),
 • dokumentów do e-KRS (S24 oraz RDF) oraz e-KRK,
 • dokumentów do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
 • dokumentów na platformie do e-zamówień, w tym plików JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
 • dokumentów przetargowych.

Cechy kwalifikowanego podpisu elektronicznego Autenti

 • Przypisany do konkretnej osoby​.
 • Przed wydaniem certyfikatu podpisu kwalifikowanego, tożsamość osoby ubiegającej się o niego jest weryfikowana. Certyfikatu może używać tylko osoba, do której jest on przypisany.
 • Prawnie wiążący w całej Unii Europejskiej.
 • Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego wydane w dowolnym kraju Unii Europejskiej są uznawane we wszystkich krajach członkowskich.
 • Chmurowy, z autoryzacją w telefonie.
 • Nieważne gdzie jesteś, podpis kwalifikowany złożysz zdalnie, przy użyciu swojego telefonu, eliminując tym samym konieczność stosowania niewygodnych czytników i zewnętrznych kart kryptograficznych.