Czy podpis elektroniczny jest prawnie wiążący?

Tak. Podpisy elektroniczne oferowane przez Autenti posiadają swoje znaczenie prawne.
Dokonanie czynności prawnej (złożenie oświadczenia woli) z użyciem podpisu elektronicznego oferowanego przez Autenti wywołuje skutki prawne i wiąże strony danej czynności prawnej.