1. Pomoc
 2. Podpisy Elektroniczne

Jakie dokumenty można podpisywać w Autenti?

Poprzez platformę Autenti podpiszesz większość dokumentów i umów, które będą prawnie wiążące.

Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób podpisać konkretny dokument, przejdź do naszego katalogu najczęściej spotykanych w firmach dokumentów i sprawdź szczegóły. 

Za pośrednictwem Autenti bez problemu podpiszesz umowy, dla których ustawa nie przewiduje żadnej formy, np.:

 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o współpracy,
 • umowa sprzedaży ruchomości,
 • umowa zamiany,
 • umowa najmu i dzierżawy na okres do roku,
 • i wiele innych.

Możesz również zawrzeć umowy, dla których ustawa przewiduje formę pisemną, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, między innymi:

 • umowa pożyczki powyżej 500 zł,
 • umowa dostawy,
 • umowa najmu i dzierżawy nieruchomości na okres powyżej roku.

Autenti spełnia wymogi trwałego nośnika

Platforma Autenti pozwala także na wymianę dokumentów elektronicznych oraz trwałych nośników treści umowy, pozwalających na skuteczne jej zawarcie w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.

Z kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpiszesz niemal wszystkie umowy!

Zawarcie umów, dla których ustawa przewiduje formę pisemną pod rygorem nieważności jest możliwe. Musisz wtedy dysponować podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Do takich umów należą m.in.:

 • umowa leasingu,
 • umowa przyjęcia długu,
 • oświadczenie poręczyciela w umowie poręczenia.

Jeżeli ustawa przewiduje inna formę szczególną dla danej umowy (np. akt notarialny), to wówczas użytkownik Autenti nie może zawrzeć tej umowy przy pomocy platformy Autenti.

Przykładami takich umów są:

 • oświadczenie darczyńcy w umowie darowizn,
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości,
 • jak i przenoszące własność przedsiębiorstwa: umowy sprzedaży, wydzierżawienia przedsiębiorstwa.

Sprawdź nasz katalog najczęściej spotykanych w firmach dokumentów, wraz z informacją jak podpisać je elektronicznie.