1. Pomoc
  2. Podpisy Elektroniczne

Jakie są rodzaje podpisów elektronicznych?

e-podpis Autenti

e-podpis Autenti jest wystarczający do spełnienia wymogu złożenia oświadczenia woli w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, art. 772, czyli dla zdecydowanej większości dokumentów funkcjonujących w polskim i europejskim obrocie gospodarczym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny 

To forma podpisu elektronicznego, która spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne. Podpis ten jest przypisany do konkretnej osoby fizycznej, bądź organizacji i jest równoznacznym podpisowi własnoręcznemu. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez kwalifikowany urząd certyfikacji. Podpiszemy dokumenty wymagające formy pisemnej. 

Z katalogu dokumentów dowiesz się, jakiego podpisu potrzebujesz, by skutecznie zawrzeć umowę lub podpisać dokument.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem na naszym blogu, który wyjaśnia, jakie są różnice między e-podpisem Autenti, a kwalifikowanym podpisem elektronicznym.