Co je parafa?

Parafa je způsob vyjádření souhlasu s dokumentem. Pokud parafujete dokument, znamená to, že jste se seznámili a souhlasíte s jeho obsahem. Dokument parafujete dříve, než jej podepíšou oprávněné osoby.