Co to jest parafka?

Parafka to sposób akceptacji dokumentu. Jeśli parafujesz dokument, oznacza to, że zapoznałeś się i akceptujesz treść dokumentu. Parafujesz dokument zanim uprawnione osoby złożą pod nim podpis.