Co je to SSO (Single Sign-On)?

SSO je zjednodušené, jednorázové přihlášení se do aplikace Autenti.

Single Sign-On (SSO) znamená, že zaměstnanci dané organizace se mohou přihlásit do Autenti pouze tehdy když jsou přihlášeni k hlavnímu účtu společnosti. Takovým SSO je např. účet Google, jehož prostřednictvím se lze přihlásit do různých aplikací.

Díky této funkcionalitě můžete pomoct svým spolupracovníkům přihlašovat se na platformu Autenti jednodušším způsobem, a to prostřednictvím SSO pomocí firemních přihlašovacích údajů. Převezměte kontrolu nad přihlašovacími údaji uživatelů a spravujte je z jednoho místa.

sso cz 1

Vaše výhody

  • Eliminace správy a nutnosti pamatovat si více hesel (uživatel se přihlašuje pouze jednou a nemusí si pamatovat další hesla).
  • Eliminace rizika phishingu.
  • Udělování a odebírání uživatelům přístupových oprávnění – pokud někdo odejde z vaší organizace, stačí mu odebrat oprávnění pouze jednou, a ztratí přístup také k Autenti.

Single Sign On – Jak to funguje?

Aktivace přihlašování SSO k Autenti znamená, že se uživatelé mohou přihlásit jednou pomocí stejných přihlašovacích údajů. Pro informaci o ceně a způsobu aktivace služby kontaktujte oddělení prodeje. Konfiguraci budete moct provést samostatně z úrovně platformy, a to ve speciálním konfiguračním panelu.

sso cz 2

Pro koho?

Funkce je dostupná pro super správce.

Zjistěte, jak konfigurovat SSO.