Co znamená, že byl dokument zamítnut?

To znamená, že alespoň jedna z osob, které účastní procesu podepisování, nesouhlasila s obsahem dokumentu, nebo nechce tento dokument z jiného důvodu podepisovat a zamítla jej. Pokud dojde k zamítnutí dokumentu, dojde tímto také k ukončení procesu podepisování. Proces bude ukončen a již nebude možné tento dokument podepsat.


V případě zamítnutí dokumentu je nutné uvést důvod tohoto zamítnutí. A proto, pokud jeden z příjemců dokument zamítne, stále jej lze prohlížet a seznámit se s obsahem zprávy napsané příjemcem, který tento dokument zamítl. Najdete ji na pravé straně obrazovky v sekci „Detaily dokumentu“. Komentář je viditelný u příjemce, který tento dokument zamítl.

dokument