Jakým způsobem podepsat dokument elektronicky? Existují různé způsoby podepisování.

Skutečnost, jakým způsobem dokument podepíšete, závisí na tom, zda už dokument obsahuje podpisy vytvořené mimo platformu Autenti.

1. Někdo vám odeslal dokument k podepsání prostřednictvím Autenti a nevíte, co máte udělat?

Dokument, který vám byl odeslán, můžete podepsat dvěma způsoby: 

 • s použitím odkazu, který platforma Autenti jménem odesílatele zasílá na vaši e-mailovou adresu (k tomu nepotřebujete účet na Autenti),
 • z úrovně platformy Autenti, pokud na ní máte účet, nebo jste jedním z uživatelů účtu vaší společnosti.

2. Máte dokument, který ještě nebyl elektronicky podepsán, a chcete jej podepsat e-podpisem Autenti?

Pokud chcete pouze vytvořit na dokumentu svůj e-podpis (jednostranný podpis), můžete to udělat ve třech krocích:

 • založte si účet na platformě Autenti,
 • odešlete dokument sami sobě, 
 • podepište dokument, který jste odeslali sami sobě.

3. Máte dokument, který chcete samostatně podepsat s použitím kvalifikovaného podpisu? 

Nejdříve zkontrolujte, že máte cloudový kvalifikovaný podpis. Je to samostatná služba, která vyžaduje ověření totožnosti. Kvalifikované podpisy, jež jsou integrované s platformou Autenti, najdete zde. 

Pokud máte cloudový kvalifikovaný podpis:

 • založte si na platformě Autenti účet zdarma,
 • otevřete nástroj Autenti Classic,

 • přidejte soubor a podepište jej svým cloudovým kvalifikovaným podpisem. 

4. Máte dokument, který už obsahuje elektronický podpis, a chcete jej podepsat? 

Pokud už byl dokument, který chcete podepsat, podepsán (např. mimo Autenti), použijte nástroj Autenti Classic. V Autenti Classic můžete použít pouze kvalifikovaný podpis. 

Zapamatujte si, že takový dokument, který už byl podepsán elektronickým podpisem, nelze podepsat e-podpisem Autenti.

5. Máte dokument, který musí podepsat několik osob? 

Jste na správném místě!

Odesílání dokumentu k podepsání několika osobám je základní funkcí platformy Autenti.

 • založte si účet zdarma,

 • odešlete dokument osobám, které jej mají podepsat,

 • podepište obdržený dokument.