Pracuje platforma v souladu s platnými nařízeními eIDAS?

Ano. Autenti poskytuje důvěryhodné služby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS)