Czy platforma działa zgodnie z obowiązującym prawem eIDAS?

Tak. Autenti świadczy usługi zaufania w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE zwanym eIDAS, a także Ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Platforma Autenti może być także stosowana do przetwarzania dokumentów w procesach, dla których konieczne jest spełnienie wymogów Komisji Nadzoru Finansowego (w szczególności Komunikatu z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej).