Proč jsou elektronické dokumenty, které jsou uchovávány prostřednictvím Autenti, bezpečné?

Dokumenty, které jsou podepsány na platformě Autenti, jsou bezpečně uloženy v cloudovém prostředí. Autenti používá georedundanci souborů a jejich šifrování.

To znamená, že údaje zpracovávané prostřednictvím platformy Autenti jsou zabezpečeny jak během jejich přenosu, tak během jejich uložení v cloudu. Každá odchozí a příchozí komunikace HTTP je zabezpečena protokolem SSL ve standardu ne nižším než TLS 1.2.

Komunikace HTTP je dodatečně zabezpečena mechanismy HTTP Strict Transport Security (HSTS) a Authenticated Origin Pulls, které znesnadňují vydávání se za službu Autenti.

E-mailová komunikace je zabezpečena klíčem DKIM a metodami SPF a DMARC.