Akceptacja noty korygującej

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o VAT nota korygująca wymaga akceptacji ze strony wystawcy faktury, jednak termin oraz sposób akceptacji jest dowolny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.