Czy będąc parafującym mogę odrzucić dokument?

Tak. Osoba wskazana jako parafująca, może odrzucić dokument. Pamiętaj, że odrzucenie dokumentu powoduje zakończenie procesu podpisywania.