Czy mogę jednocześnie podpisać i zaparafować dokument?

Jeśli jesteś osobą wskazaną do złożenie tzw. parafki, to nie możesz wystąpić już w innej roli (podpisującego, opiniującego czy zapoznającego się z treścią dokumentu).