Czy mogę usunąć dokument?

Autenti nie umożliwia trwałego usunięcia nadanego/otrzymanego dokumentu z platformy. Można go jedynie zarchiwizować klikając ikonkę kosza przy danym dokumencie.

kosz

Można tą czynność odwrócić i przywrócić zarchiwizowany dokument do głównego menu.

Trwale usuwać można wersje robocze dokumentów, które nie zostały jeszcze do nikogo nadane. Ponadto, dla lepszej organizacji pracy można użyć"Tablicy",która segreguje dokumenty według statusu.