Czym jest nazwa dokumentu?

Nazwa dokumentu to nazwa wyświetlana u odbiorców i przypisana do tego dokumentu.

Najczęściej opisuje proces wysyłania konkretnych dokumentów do odbiorców, np. “Umowa zlecenie dla Pana Jana Kowalskiego”.