Darowizna

Darowizna powinna być dokonana w formie aktu notarialnego.

Jednak umowa darowizny zawarta bez wymaganej formy aktu notarialnego może być ważna pod warunkiem spełnienia świadczenia przyrzeczonego.

Nie dotyczy to jednak darowizny, co do przedmiotu, których przepisy wymagają formy szczególnej (np. darowanie nieruchomości, darowanie przedsiębiorstwa).

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.