Deklaracje VAT, CIT, JPK

Osoba fizyczna deklarację opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Działając za osobę prawną użyć można wyłącznie podpisu kwalifikowanego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.