Informacje o zmianach w opłatach

Spółdzielnia mieszkaniowa o zmianie wysokości opłat zobowiązana jest zawiadamiać co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Co do samego sposobu zawiadomienia nie przewidziano żadnej szczególnej formy, czyli może tutaj zostać wykorzystany e-podpis Autenti.

Natomiast sama zmiana wysokości opłat wymaga jednak uzasadnienia na piśmie - w tym wypadku konieczny jest już kwalifikowany podpis elektroniczny.

We wspólnotach zmiany opłat jako czynności przekraczające zwykły zarząd podejmowane są w postaci uchwały właścicieli lokali. O treści uchwały właściciele muszą zostać powiadomieni na piśmie tylko w przypadku, gdy została ona podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii nieruchomości.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.