Jak długo moje dokumenty są przechowywane w Autenti?

Czas przechowywania dokumentów na platformie Autenti jest uzależniony od umowy. Niezależnie od tego każdy podpisujący otrzymuje na trwałym nośniku podpisany dokument pocztą elektroniczną (e-mail) i może gromadzić w ten sposób podpisany dokument w swoim archiwum plików.