Jak usunąć konto firmowe?

  1. Zaloguj się do swojego konta na platformie.

  2. W prawym górnym rogu kliknij w rozwijane menu i wybierz “Ustawienia”.
  3. Po lewej stronie zobaczysz sekcję “Dane firmy”. Przejdź do niej.
  4. Kliknij w przycisk “Usuń konto”.
  5. Potwierdź swoje żądanie, wpisując w formularzu hasło do platformy i kliknij "Tak, usuń".
Pamiętaj! Usunięcie konta z platformy jest tożsame z usunięciem wszystkich dokumentów przypisanych do tego konta. Usuwani są również użytkownicy, którzy należeli do tej organizacji.