Jaki jest dopuszczalny rozmiar plików?

Maksymalny rozmiar jednego pliku źródłowego w formacie XLS lub XLSX to 2MB.

Maksymalny rozmiar wszystkich innych dodanych plików źródłowych to 20MB czyli 20248KB