Karty szkolenia BHP wstępnego

Na karcie szkolenia swój podpis powinien złożyć pracownik, powinna być ona przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach.

Jeżeli będzie wydany w innej formie, konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i jednoczesne opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.