1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski podpiszesz przy pomocy e-podpisu Autenti.

Natomiast, jeśli w ramach kontraktu tworzone będą utwory, to postanowienia dotyczące udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do ich podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.