1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Sprawdź, jakiego podpisu potrzebujesz dla dokumentów kadrowych - nawiązanie współpracy.

Pracujesz w dziale HR? A może jesteś pracownikiem i właśnie nawiązujesz współpracę? Zastanawiasz się, czy podpiszesz ją na platformie Autenti? Zobacz naszą tabelę i sprawdź, jak podpisać swoją umowę, by była prawnie wiążąca.

Rodzaje podpisu dla dokumentów kadrowych - nawiązanie współpracy

 

Rodzaj umowy/dokumentu

Możliwość podpisania na platformie Autenti

TAK/NIE

Opis

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

 

TAK

Dla umowy o dzieło, z przeniesieniem praw autorskich, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma co najmniej jej równoważna. Do jej podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kontrakt menadżerski TAK

Kontrakt menadżerski podpiszesz przy pomocy e-podpisu Autenti. Natomiast, jeśli w ramach kontraktu tworzone będą utwory, to postanowienia dotyczące udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do ich podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Umowa zlecenie TAK

Umowę zlecenie podpiszesz przy pomocy e-podpisu Autenti. Natomiast, jeśli w ramach umowy będą wykonywanie czynności lub usługi, w wyniku których powstaną utwory, to postanowienia dotyczące udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do ich podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich TAK

W przypadku, gdy nie występuje przeniesienie praw autorskich, umowę o dzieło podpiszesz e-podpisem Autenti.

Umowa o dzieło z udzieleniem licencji niewyłącznej TAK

Umowa o dzieło z udzieleniem licencji niewyłącznej nie wymaga formy pisemnej, zatem podpiszesz ją przy pomocy e-podpisu Autenti.

Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem TAK Umowa o zakazie konkurencji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pracodawca i pracownik muszą zatem podpisać ją wykorzystując do tego kwalifikowany podpis elektroniczny. 
Umowa o dzieło z udzieleniem licencji wyłącznej TAK

Dla umowy o dzieło z udzieleniem licencji wyłącznej, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma co najmniej jej równoważna. Do jej podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

List intencyjny TAK

Do podpisania listu intencyjnego wystarczy e-podpis Autenti.

Umowa o pracę na okres próbny TAK

Dla umowy o pracę na okres próbny, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego e-podpis Autenti.

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany zwykły podpis elektroniczny, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie. Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy.  Oświadczenie to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedwstępna umowa o pracę TAK

Dla przedwstępnej umowy o pracę, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny.

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany zwykły podpis elektroniczny, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie. Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy. Oświadczenie to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Umowa o pracę na zastępstwo TAK

Dla umowy o pracę na zastępstwo, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny.

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany zwykły podpis elektroniczny, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie. Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy.  Oświadczenie to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Umowa o pracę tymczasową TAK

Dla umowy o pracę tymczasową, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny.

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany zwykły podpis elektroniczny, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie. Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy.  Oświadczenie to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Umowa o pracę TAK

Zgodnie z przepisami prawa, dla umowy o pracę forma pisemna nie jest zastrzeżona. Jednakże, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie.

W związku z tym, że warunki umowy zawsze są wpisywane w umowę o pracę, aby była ona ważna, powinna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Umowa kierująca pracownika do pracy za granicą TAK

W przypadku umowy kierującej pracownika do pracy za granicą, umowa będzie ważna dla obu stron jeśli zostanie podpisana zwykłym podpisem elektronicznym.

Co jednak istotne -  w przypadku gdy umowa zostanie zawarta przy pomocy zwykłych podpisów elektronicznych, czyli bez zachowania formy pisemnej, agencji zatrudnienia grozi grzywna w wysokości minimum 4.000 złotych (art. 121 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).