1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Umowa o pracę

Zgodnie z przepisami prawa, dla umowy o pracę forma pisemna nie jest zastrzeżona. Jednakże, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie.

W związku z tym, że warunki umowy zawsze są wpisywane w umowę o pracę, aby była ona ważna, powinna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.