1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Umowa o pracę tymczasową

Dla umowy o pracę tymczasową, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny.

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany zwykły podpis elektroniczny, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie. Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy. 

Oświadczenie to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.