1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Podpiszesz ją tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dla umowy o dzieło, z przeniesieniem praw autorskich, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma co najmniej jej równoważna.

Umowa taka zatem musi być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.