1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Umowa zlecenie

Umowę zlecenie podpiszesz przy pomocy e-podpisu Autenti.

Natomiast, jeśli w ramach umowy będą wykonywanie czynności lub usługi, w wyniku których mogą powstaną utwory, to postanowienia dotyczące udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do ich podpisania niezbędny będzie zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.