1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem

Umowa o zakazie konkurencji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pracodawca i pracownik muszą zatem podpisać ją wykorzystując do tego kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.