1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Umowa o dzieło z udzieleniem licencji wyłącznej

Dla umowy o dzieło z udzieleniem licencji wyłącznej, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma co najmniej jej równoważna.

Umowa taka musi zatem być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.