1. Pomoc
  2. Katalog dokumentów
  3. Dokumenty kadrowe - nawiązanie współpracy

Przedwstępna umowa o pracę

Dla umowy przedwstępnej umowy o pracę, forma pisemna nie jest zastrzeżona, dlatego możesz podpisać ją wykorzystując do tego e-podpis Autenti.

Co ważne, jeżeli do jej podpisania zostanie wykorzystany e-podpisu Autenti, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie. Powinien on zatem złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy. 

Oświadczenie to musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty dotyczące nawiązywania współpracy.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.