Orzeczenie lekarskie

Pod orzeczeniem lekarskim wymagana jest pieczątka i własnoręczny podpis lekarza. Jeden egzemplarz orzeczenia przekazywany jest pracodawcy, drugi pracownikowi. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach.

Natomiast jeżeli dokument będzie wydany w innej formie niż z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i jednoczesne opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.