Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, która przewidziana jest do ważności czynności, dla której jest udzielane.

Pełnomocnictwo wymaga określonej formy wyłącznie wtedy, gdy do ważności czynności prawnej, do której zostało udzielone, wymagana jest forma szczególna.

Reasumując, jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwo można podpisać E-podpisem Autenti.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.