Pełnomocnictwo dla pracownika lub zleceniobiorcy

Jeśli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, niezbędny dla udzielenia pełnomocnictwa jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Natomiast, jeżeli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają innej formy szczególnej: aktu notarialnego, poświadczenia notarialnego podpisu lub daty pewnej, niezbędna dla udzielenia pełnomocnictwa jest ta szczególna forma - nie można wówczas posłużyć się formą elektroniczną.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.