Pełnomocnictwo do wykonywania czynności brokerskich

Pełnomocnictwo, na podstawie którego broker wykonywać będzie usługi brokerskie w imieniu klienta, wymaga formy pisemnej dla celów dowodowych - czyli kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Broker ubezpieczeniowy pełnomocnictwo to zobowiązany jest udostępnić zakładowi ubezpieczeń, przy pierwszej czynności należącej do czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. 

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.