Pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń musi zostać wystawione dla agenta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, czyli za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. 

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.