Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne wymaga zachowania formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, niezbędny jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.