PIT-11, PIT-40

Powołując się na interpretacje organów skarbowych, rozliczenie można wysłać drogą elektroniczną, przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe wewnętrzne dokumenty kadrowe.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.