Poręczenie

Dla oświadczenia poręczyciela, przepisy (art. 876 § 2 Kodeksu cywilnego) przewidują formę pisemną pod rygorem nieważności, wymagany jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Z kolei świadczenie wierzyciela o przyjęciu poręczenia może zostać złożone w dowolnej formie.

Zarówno oświadczenie wierzyciela, jak i poręczyciela można wyłączyć jednak z umowy i złożyć je "osobno".

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.