Porozumienie faktoringowe z cesją wierzytelności

W porozumieniu faktoringowym możliwe jest przeniesienie prawa do zapłaty wierzytelności wynikającej z faktury na faktora (cesja wierzytelności).

Porozumienie zawierające taką klauzulę może zostać sporządzone w formie pisemnej dla celów dowodowych, czyli z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. 

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.