Porozumienie faktoringowe z klauzulą del credere

W porozumieniu faktoringowym możliwe jest zawarcie klauzuli del credere, powodującej, że faktor ponosi odpowiedzialność za brak spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Porozumienie takie możemy podpisać w dowolnej formie. 

W przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika, skutkuje to obowiązkiem pokrycia zobowiązania przez faktora do wysokości kwoty stanowiącej odpowiednik wartości nabytych wierzytelności pomniejszonej o prowizję.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. 

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.