Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji

  • UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI
  • UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • UMOWA NA /O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie ze wskazanych umów można co do zasady zawrzeć przy użyciu e-podpisu Autenti.. Prawo energetyczne narzuca kwestie, które w takich umowach muszą być obligatoryjnie określone, nie narzuca jednak formy w której umowy mogą zostać zawarte.

Forma pisemna została przewidziana (uznać należy, że dla celów dowodowych) jedynie do informacji o prawie do wypowiedzenia umowy, którą przedsiębiorca musi przesłać odbiorcy w przypadku zmiany obowiązującej umowy, w zakresie innym niż zmiana cen lub stawek zawartych w taryfach.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe dokumenty z kategorii inne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.