Prokura

Prokura musi być udzielona w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, niezbędny jest zatem kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sprawdź, jak podpisać pozostałe umowy cywilne.

Interesują Cię również, jak podpisać dokumenty z innych kategorii? Zobacz nasz kompleksowy katalog.